İş Hayatındaki Motivasyonumuz: Ait Hissetme İhtiyacı
19 Nisan 2023

İş Hayatındaki Motivasyonumuz: Ait Hissetme İhtiyacı

Aidiyet duygusu psikolojik bir gereklilik ve temel insani bir gereksinim olarak tanımlanır. Yunan filozof ve bilge Aristoteles’e göre sosyal hayvanlar olarak adlandırılan insanlar, etraflarındaki diğer insanlarla duygusal bir bağa ihtiyaç duyar. Bir grubun parçası olmak ve bu organizasyon içinde iletişim kurmak, desteklemek ve desteklenmek her insanın temel gereksinimlerindendir.

Ait olma ihtiyacı aynı zamanda insanlar geliştikçe evrimleşen bir içsel motivasyondur. Bu duygu insanoğlu için derin ve ayrılmaz bağlar anlamına gelir. Bu nedenle ünlü Amerikalı psikolog Maslow, aidiyet kavramını ihtiyaçlar hiyerarşisinde, hayatta kalmak için temel gereksinimler (yiyecek ve su vb.) ile daha sosyal ihtiyaçlar (öz saygı ve kendini gerçekleştirme vb.) arasında merkezi bir konuma yerleştirmiştir. Aidiyet unsuru olmadan, herhangi bir çevreye dahil olma ve ilişkiler geliştirme durumu gerçekleşmez. Peki, iş yerinde çalışan bağlılığını etkileyen faktörler nelerdir ve iş tatmini nasıl sağlanır? Gelin iş yerinde motivasyon konusunu hep birlikte inceleyelim.

https://unsplash.com/photos/0K7GgiA8lVE

İş Yerinde Motivasyon Nedir?

İş dünyasında aidiyeti teşvik etmek şirket kültürünün önemli bir yönü olsa da herkesin hayatı boyunca kendisi için kişisel bir aidiyet duygusu geliştirmesi çok önemlidir. İş yerine ait hissetmek, bir çalışanın benzersizliğinin kabul edilmesi ve iş arkadaşları tarafından değer verilmesi duygusudur. İş yerinde motivasyon, bir kişinin işte kendini güvende hissetmesini ve tüm benliği ile o ortamda olmasını sağlayan günlük deneyimlerin birikimidir.

Çalışanlar, ekip içerisinde benzersizliklerini korumaya teşvik edildiklerinde işe karşı yüksek düzeyde aidiyet geliştirir. Aidiyet duygusu olmadan birçok çalışan çalışmak için motive olmaz. Beyin, dışlanma durumuna fiziksel acıya paralel bir şekilde tepki verir. Bu duyguya günlük olarak maruz kalmak, çalışmaya karşı isteksizlik yaratır ve iş yerinde ciddi sorunlara yol açabilir.

https://unsplash.com/photos/376KN_ISplE

İş Yerinde Motivasyon Nasıl Sağlanır?

İş yerine ait hissetme duygusu, iş performansını ve çalışan refahını doğrudan etkilediği için önemlidir. İş motivasyonu, işteki herkesin en iyisini ortaya çıkarması için gereklidir. İşte şirketler için iş yerinde motivasyonu geliştirme yolları…

  • Bağlılık Kavramını Önemseyin: İşine ve iş arkadaşlarına bağlı hisseden çalışanlar, daha çok çalışmak ve işe tam anlamıyla dahil olmak ister. Böylece bireyler, çalışmalarına odaklanmaya, işleriyle derinlemesine ilgilenmeye devam eder ve pozisyonları dahilinde gelişim göstermeye hevesli olur. Bu durum işten ayrılma oranını düşürürken daha sadık ve verimli bir işgücü yaratmaya destek olur.
  • Kapsayıcı Olun: İş yerindeki çeşitli deneyimler ve olaylar sonucunda ortaya çıkan yanlış anlaşılma sorunları çalışanların aidiyet duygusunu zedeler ve işe bağlılığı olumsuz etkiler. Dışlanma, aidiyet duygusunu ortadan kaldıran en önemli etmendir. Çalışanları iş yerlerine aitmiş gibi hissetmeye teşvik etmek ve kapsayıcı olmak, iş gücünü geliştiren ve güçlendiren önemli unsurlardır. Bu davranışlar tüm çalışanların refahını iyileştirir ve şirketin kendisine ciddi katkı sağlar. Ekip ruhu ile hareket eden çalışanlar daha iyi projeler ortaya çıkararak iş verimliliğini ön plana alır.
  • Mutlu Hissettirmeye Odaklanın: Belirli bir gruba ait olma duygusu güçlü olan çalışanların kendilerini daha mutlu hissetmeleri doğaldır. İnsanlar, bir grupla özdeşleştikçe mutlulukları ve çalışma istekleri artar. Bireyin bu şekilde bağlantı kurduğu her grup mutluluk katsayısını artırır. Çalışan mutluluğunu artırmaya odaklanan şirketler, çalışanların direkt olarak çalışma ortamına ait olma duygusunu da artırmış olur.

https://unsplash.com/photos/3ph6OypXqOg

İş Yerinde Ait Hissetmeme Durumu Nasıl Çözülür?

Günümüzde pek çok şirket, iş gücü çeşitliliğini ve performans kriterlerini önemsese de birçoğu iş yerinde aidiyet duygusunu teşvik etme konusunda yetersiz kalır. İnsanları işe dahil etmek ve eşitlik kavramlarını geliştirmek, şirketlerin aidiyet programları geliştirirken gözden kaçırdığı temel faktörler arasındadır. Hatta bazı durumlarda şirketler aidiyet ihtiyacının ne kadar hayati olduğunun farkında bile olmayabilir.

IK şirketleri, iş tatmini ve problem çözme sürecinin her adımında insan bakış açısını inceleyerek aidiyet sorunlarının temel nedenlerine ulaşmıştır. Buna göre şirketler, iş gücü deneyimi yaklaşımını kullanarak firmaların potansiyelini etkinleştirmek için hayati önem taşıyan aidiyet kültürünü geliştirebilir. İşte, iş yerinde ait hissetmeme durumu çözümü için şirketlerin takip etmesi gereken yol haritası…

Zorlukları Belirlemek

Şirketler, öncelikle aidiyetin ne anlama geldiğini tanımlamalı, şirketteki iş gücü deneyimini geliştirmek için aidiyet kavramını nasıl kullanabileceklerini anlamalıdır. Örneğin; şirketin farklı yetenekleri işe alıp almadığı, karma bir iş gücü oluşturup oluşturmadığı, farklı kültürden gelen bireyler için hangi teşvik unsurlarını kullandığı ve aidiyet konusunda nasıl problemler yaşadığı detaylı bir şekilde analiz edilmeli ve olası problemler doğru bir şekilde tanımlanmalıdır.

İş Gücünü Tanımak

Çalışanların şirkete karşı güven ve iş birliği ile ilgili mevcut duygularını belirlemek için onlarla görüşmeler yapmak, grup tartışmaları veya bazı anketler yoluyla çeşitli veriler toplamak iş gücünü tanımanın yolları arasındadır. İş gücünüzün ne kadar çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı olduğunu bu şekilde analiz edebilir, aidiyet duygusunun gerçekten şirket kültürünüze yerleşip yerleşmediğini anlayabilirsiniz. Söz konusu çalışmalar; çalışanın değerleri, ihtiyaçları ve arzuları ile empati kurmanın ve bunları anlamanın yeni yollarını bulmanıza da yardımcı olacaktır.

Verileri Analiz Etmek ve Sentezlemek

Toplanan veriler, iş yeri etkileşimleri ile liderlik davranışı ve kültürü ile ilgili fırsat alanlarını aydınlatmak için analiz edilmelidir. Aynı zamanda bu verileri gelecekteki çalışmalar, kısa ve uzun vadeli girişimler için temel oluşturmak adına da kullanabilirsiniz. Veriler sayesinde hangi taraflarda çözüme ihtiyacınız olduğunu ve hangi kısımları güçlendirmeniz gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz.

Çözümleri Birlikte Oluşturmak

Aidiyet duygusunun geliştirilmesine, korunmasına ve yeniden inşasına yardımcı olmak için verilerden etkin şekilde yararlanın. Örneğin, ekip liderlerine ekibi birleştirme, saygı ve psikolojik güvenlik ortamı geliştirme konularında rehberlik eden kişiselleştirilmiş bir eylem planı hazırlayabilirsiniz. Ekibin önde gelen isimleriyle iletişim kurarak iş gücünüzü hedeflediğiniz teşvik unsurlarına dahil edin. Ekibiniz, aidiyet duygusunu geliştirmek için atılan adımları fark ettiğinde işe bakış açıları da bundan olumlu etkilenir.

Uygulama Yapmak

Uygulama kısmında, kapsayıcı bir iş yeri olma yolunda kaydedilen ilerlemeyi ölçmek ve izlemek gibi eylemleri hayata geçirmek mümkün. İlerlemeyi izlemek için yapılması gereken ise yeni uygulanan politikaları çalışanlardan geri bildirim alarak sürekli olarak ölçmektir. Örneğin, çalışanlara yeni uygulamada nelerden memnun oldukları ve iş yerinde nelerin iyileştirilebileceği konusunda sorular sorabilir, geri bildirim anketleri düzenleyebilirsiniz.

Açıkçası iş dünyasında aidiyet duygusu yaratmak için herkese uyan tek bir çözüm yoktur. Her şirket çeşitli kurallarla oluşturulmuş kendi iş kültürüne sahiptir ve iş gücü ile benzersizdir. Önemli olan, her daim çalışanları merkeze almak ve onlar için neyin değerli olduğunu anlamaktır. İş yerinde liderlik ve bireysel ilişkilerle desteklenen bir kurumsal aidiyet kültürü yaratmak, çalışanların iş yerinde kendini ait hissetmemek durumunu çözmenin en ideal yoludur.

Siz de iş yerinde aidiyet kültürünü geliştirmek için yukarıdaki önerileri dikkate alarak çalışanlarınızla aranızdaki bağları güçlendirebilirsiniz. Ayrıca ekibiniz için Kolektif House’un paylaşımlı ofislerinden kiralayabilir, onlara ilham dolu bir atmosferde çalışma ayrıcalığı sunarak iş motivasyonlarını artırabilirsiniz.


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

Well-Being

Size İlham Verecek En Etkili Başarı Sözleri!

Başarı, insan yaşamında motivasyon sağlayan ve bireyleri hayata bağlayan önemli yaşam unsurlarından biridir. Başarılı insan, hedeflerine ulaşarak tatmin olur ve bu tatmin motivasyonunu daha fazla artırır. İş ya...

22 Mart 2024
Keşfet
Well-Being

Yoga Nasıl Yapılır? Yoga Serüveninde Yoga Dersleri Almanın Faydaları

Geçmişi MÖ 3300 yılına kadar uzanan yoganın ilk keşfi, Pakistan’daki İndus Vadisi’ne dayanır. O dönemde vadide yaşayan uygarlıkların yogayı andıran törenleri ve duruşları, bugünkü arkeolojik kazılara konu olmuş...

21 Mart 2024
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
Well-Being

Size İlham Verecek En Etkili Başarı Sözleri!

Başarı, insan yaşamında motivasyon sağlayan ve bireyleri hayata bağlayan önemli yaşam unsurlarından biridir. Başarılı insan, hedeflerine ulaşarak tatmin olur ve bu tatmin motivasyonunu daha fazla artırır. İş ya...

22 Mart 2024
Keşfet
Well-Being

Yoga Nasıl Yapılır? Yoga Serüveninde Yoga Dersleri Almanın Faydaları

Geçmişi MÖ 3300 yılına kadar uzanan yoganın ilk keşfi, Pakistan’daki İndus Vadisi’ne dayanır. O dönemde vadide yaşayan uygarlıkların yogayı andıran törenleri ve duruşları, bugünkü arkeolojik kazılara konu olmuş...

21 Mart 2024
Keşfet
Well-Being

Zihin Haritası Nedir? Zihin Haritası Tekniği Nasıl Uygulanır?

Düşünceler ile fikirleri düzenlemek için kullanılan güçlü araçlardan biri de zihin haritası tekniğidir. Karmaşık konuları basitleştirmeye ve daha yaratıcı şekilde düşünmeye olanak tanıyan zihin haritası, merkez...

13 Mart 2024
Keşfet
Well-Being

10 Maddede Hedef Belirlemenin Püf Noktaları!

Hem iş hayatında hem kişisel yaşamda hedef belirlemek, başarıya ulaşma konusunda önemli bir destekleyicidir. Doğru şekilde oluşturulmuş hedefler yeni davranış kalıplarını teşvik ederken aynı zamanda değerli kon...

29 Şubat 2024
Keşfet
Well-Being

Çalışmaya Mola: Evden Çalışırken Yapabileceğiniz 10 Spor Hareketi!

İş temposu ve teknolojinin getirdiği uzaktan çalışma imkanlarıyla birlikte evden çalışmak giderek yaygınlaşıyor. Ancak bu avantajlı durum bazen dezavantaja dönüşebilir. Evden çalışıyor olsak da yoğun iş günleri...

28 Şubat 2024
Keşfet
Well-Being

Kendimizi Nasıl Tanıtırız? En Etkili Kendini Tanıtma Örnekleri

Günümüzde pek çok kişi profesyonel yaşamında kendini tanıtma tekniklerine başvuruyor. Kendini tanıtma teknikleri mülakat sorularını cevaplamaktan iş ağı oluşturmaya kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Kendini...

12 Şubat 2024
Keşfet
Well-Being

Beyninizi Dinlendirecek 15 Müzik Önerisi!

Kariyerinizde, okulda veya kişisel yaşamınızda işler zorlaştığında veya yorulduğunuzu hissettiğinizde kendinizi rahatlatmak veya beyninizi dinlendirmek için pek çok farklı stratejiyi deneyebilirsiniz. Ancak bun...

30 Ocak 2024
Keşfet
Well-Being

Meditasyonun Daha Önce Hiç Duymadığınız Faydaları!

Yoğun iş temposu, sürekli değişen sosyal dinamikler, iş dünyasının getirdiği stres ve daha pek çok faktörden dolayı kendi iç dünyamızda huzur ve sakinlik bulmak her zamankinden daha zor olabilir. İşte, bu kaoti...

25 Ocak 2024
Keşfet
Well-Being

Cam Tavan Sendromu Nedir? Nasıl Aşılır?

Günümüz iş dünyasında, eğitimde ve sosyal hayatta karşımıza çıkan birçok zorlukla başa çıkarken bazen fırsatların önündeki engelleri göz ardı etme eğiliminde olabiliriz. Çünkü modern yaşamın gereklilikleri nede...

18 Ocak 2024
Keşfet
Well-Being

Wellness Nedir? Başarılı Bir İş Hayatı için Wellness

Günümüzde iş hayatında başarı ve verimlilik, sadece profesyonel becerilerle değil, aynı zamanda bireyin kendi sağlığına, refahına verdiği önemle de doğrudan ilişkilidir. Çünkü özellikle içinde bulunduğumuz diji...

16 Ocak 2024
Keşfet
Well-Being

Halo Etkisi Nedir? Halo Etkisinin İş Hayatına Yansımaları

Hayatın genel akışında başta insanlar olmak üzere olaylar ve nesneler hakkında öznel değerlendirmeler yapma eğilimindeyiz. Bu değerlendirmeler, genellikle ilk izlenimlerimiz ve önyargılarımız tarafından şekille...

3 Ocak 2024
Keşfet
Well-Being

Arkadaşlarınız İle Keyifli Bir Yılbaşı Geçirmek için Aktivite Önerileri

Yeni yıl kapıda! Dünya koca bir yıla veda etmeye hazırlanırken, yılbaşı programları da yavaş yavaş netleşiyor. Pek çok kişi, yeni yıla arkadaşlarıyla girmeye hazırlanırken yılbaşı heyecanına keyif katacak alter...

29 Aralık 2023
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!