İş Hayatındaki Motivasyonumuz: Ait Hissetme İhtiyacı
19 Nisan 2023

İş Hayatındaki Motivasyonumuz: Ait Hissetme İhtiyacı

Aidiyet duygusu psikolojik bir gereklilik ve temel insani bir gereksinim olarak tanımlanır. Yunan filozof ve bilge Aristoteles’e göre sosyal hayvanlar olarak adlandırılan insanlar, etraflarındaki diğer insanlarla duygusal bir bağa ihtiyaç duyar. Bir grubun parçası olmak ve bu organizasyon içinde iletişim kurmak, desteklemek ve desteklenmek her insanın temel gereksinimlerindendir.

Ait olma ihtiyacı aynı zamanda insanlar geliştikçe evrimleşen bir içsel motivasyondur. Bu duygu insanoğlu için derin ve ayrılmaz bağlar anlamına gelir. Bu nedenle ünlü Amerikalı psikolog Maslow, aidiyet kavramını ihtiyaçlar hiyerarşisinde, hayatta kalmak için temel gereksinimler (yiyecek ve su vb.) ile daha sosyal ihtiyaçlar (öz saygı ve kendini gerçekleştirme vb.) arasında merkezi bir konuma yerleştirmiştir. Aidiyet unsuru olmadan, herhangi bir çevreye dahil olma ve ilişkiler geliştirme durumu gerçekleşmez. Peki, iş yerinde çalışan bağlılığını etkileyen faktörler nelerdir ve iş tatmini nasıl sağlanır? Gelin iş yerinde motivasyon konusunu hep birlikte inceleyelim.

https://unsplash.com/photos/0K7GgiA8lVE

İş Yerinde Motivasyon Nedir?

İş dünyasında aidiyeti teşvik etmek şirket kültürünün önemli bir yönü olsa da herkesin hayatı boyunca kendisi için kişisel bir aidiyet duygusu geliştirmesi çok önemlidir. İş yerine ait hissetmek, bir çalışanın benzersizliğinin kabul edilmesi ve iş arkadaşları tarafından değer verilmesi duygusudur. İş yerinde motivasyon, bir kişinin işte kendini güvende hissetmesini ve tüm benliği ile o ortamda olmasını sağlayan günlük deneyimlerin birikimidir.

Çalışanlar, ekip içerisinde benzersizliklerini korumaya teşvik edildiklerinde işe karşı yüksek düzeyde aidiyet geliştirir. Aidiyet duygusu olmadan birçok çalışan çalışmak için motive olmaz. Beyin, dışlanma durumuna fiziksel acıya paralel bir şekilde tepki verir. Bu duyguya günlük olarak maruz kalmak, çalışmaya karşı isteksizlik yaratır ve iş yerinde ciddi sorunlara yol açabilir.

https://unsplash.com/photos/376KN_ISplE

İş Yerinde Motivasyon Nasıl Sağlanır?

İş yerine ait hissetme duygusu, iş performansını ve çalışan refahını doğrudan etkilediği için önemlidir. İş motivasyonu, işteki herkesin en iyisini ortaya çıkarması için gereklidir. İşte şirketler için iş yerinde motivasyonu geliştirme yolları…

  • Bağlılık Kavramını Önemseyin: İşine ve iş arkadaşlarına bağlı hisseden çalışanlar, daha çok çalışmak ve işe tam anlamıyla dahil olmak ister. Böylece bireyler, çalışmalarına odaklanmaya, işleriyle derinlemesine ilgilenmeye devam eder ve pozisyonları dahilinde gelişim göstermeye hevesli olur. Bu durum işten ayrılma oranını düşürürken daha sadık ve verimli bir işgücü yaratmaya destek olur.
  • Kapsayıcı Olun: İş yerindeki çeşitli deneyimler ve olaylar sonucunda ortaya çıkan yanlış anlaşılma sorunları çalışanların aidiyet duygusunu zedeler ve işe bağlılığı olumsuz etkiler. Dışlanma, aidiyet duygusunu ortadan kaldıran en önemli etmendir. Çalışanları iş yerlerine aitmiş gibi hissetmeye teşvik etmek ve kapsayıcı olmak, iş gücünü geliştiren ve güçlendiren önemli unsurlardır. Bu davranışlar tüm çalışanların refahını iyileştirir ve şirketin kendisine ciddi katkı sağlar. Ekip ruhu ile hareket eden çalışanlar daha iyi projeler ortaya çıkararak iş verimliliğini ön plana alır.
  • Mutlu Hissettirmeye Odaklanın: Belirli bir gruba ait olma duygusu güçlü olan çalışanların kendilerini daha mutlu hissetmeleri doğaldır. İnsanlar, bir grupla özdeşleştikçe mutlulukları ve çalışma istekleri artar. Bireyin bu şekilde bağlantı kurduğu her grup mutluluk katsayısını artırır. Çalışan mutluluğunu artırmaya odaklanan şirketler, çalışanların direkt olarak çalışma ortamına ait olma duygusunu da artırmış olur.

https://unsplash.com/photos/3ph6OypXqOg

İş Yerinde Ait Hissetmeme Durumu Nasıl Çözülür?

Günümüzde pek çok şirket, iş gücü çeşitliliğini ve performans kriterlerini önemsese de birçoğu iş yerinde aidiyet duygusunu teşvik etme konusunda yetersiz kalır. İnsanları işe dahil etmek ve eşitlik kavramlarını geliştirmek, şirketlerin aidiyet programları geliştirirken gözden kaçırdığı temel faktörler arasındadır. Hatta bazı durumlarda şirketler aidiyet ihtiyacının ne kadar hayati olduğunun farkında bile olmayabilir.

IK şirketleri, iş tatmini ve problem çözme sürecinin her adımında insan bakış açısını inceleyerek aidiyet sorunlarının temel nedenlerine ulaşmıştır. Buna göre şirketler, iş gücü deneyimi yaklaşımını kullanarak firmaların potansiyelini etkinleştirmek için hayati önem taşıyan aidiyet kültürünü geliştirebilir. İşte, iş yerinde ait hissetmeme durumu çözümü için şirketlerin takip etmesi gereken yol haritası…

Zorlukları Belirlemek

Şirketler, öncelikle aidiyetin ne anlama geldiğini tanımlamalı, şirketteki iş gücü deneyimini geliştirmek için aidiyet kavramını nasıl kullanabileceklerini anlamalıdır. Örneğin; şirketin farklı yetenekleri işe alıp almadığı, karma bir iş gücü oluşturup oluşturmadığı, farklı kültürden gelen bireyler için hangi teşvik unsurlarını kullandığı ve aidiyet konusunda nasıl problemler yaşadığı detaylı bir şekilde analiz edilmeli ve olası problemler doğru bir şekilde tanımlanmalıdır.

İş Gücünü Tanımak

Çalışanların şirkete karşı güven ve iş birliği ile ilgili mevcut duygularını belirlemek için onlarla görüşmeler yapmak, grup tartışmaları veya bazı anketler yoluyla çeşitli veriler toplamak iş gücünü tanımanın yolları arasındadır. İş gücünüzün ne kadar çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı olduğunu bu şekilde analiz edebilir, aidiyet duygusunun gerçekten şirket kültürünüze yerleşip yerleşmediğini anlayabilirsiniz. Söz konusu çalışmalar; çalışanın değerleri, ihtiyaçları ve arzuları ile empati kurmanın ve bunları anlamanın yeni yollarını bulmanıza da yardımcı olacaktır.

Verileri Analiz Etmek ve Sentezlemek

Toplanan veriler, iş yeri etkileşimleri ile liderlik davranışı ve kültürü ile ilgili fırsat alanlarını aydınlatmak için analiz edilmelidir. Aynı zamanda bu verileri gelecekteki çalışmalar, kısa ve uzun vadeli girişimler için temel oluşturmak adına da kullanabilirsiniz. Veriler sayesinde hangi taraflarda çözüme ihtiyacınız olduğunu ve hangi kısımları güçlendirmeniz gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz.

Çözümleri Birlikte Oluşturmak

Aidiyet duygusunun geliştirilmesine, korunmasına ve yeniden inşasına yardımcı olmak için verilerden etkin şekilde yararlanın. Örneğin, ekip liderlerine ekibi birleştirme, saygı ve psikolojik güvenlik ortamı geliştirme konularında rehberlik eden kişiselleştirilmiş bir eylem planı hazırlayabilirsiniz. Ekibin önde gelen isimleriyle iletişim kurarak iş gücünüzü hedeflediğiniz teşvik unsurlarına dahil edin. Ekibiniz, aidiyet duygusunu geliştirmek için atılan adımları fark ettiğinde işe bakış açıları da bundan olumlu etkilenir.

Uygulama Yapmak

Uygulama kısmında, kapsayıcı bir iş yeri olma yolunda kaydedilen ilerlemeyi ölçmek ve izlemek gibi eylemleri hayata geçirmek mümkün. İlerlemeyi izlemek için yapılması gereken ise yeni uygulanan politikaları çalışanlardan geri bildirim alarak sürekli olarak ölçmektir. Örneğin, çalışanlara yeni uygulamada nelerden memnun oldukları ve iş yerinde nelerin iyileştirilebileceği konusunda sorular sorabilir, geri bildirim anketleri düzenleyebilirsiniz.

Açıkçası iş dünyasında aidiyet duygusu yaratmak için herkese uyan tek bir çözüm yoktur. Her şirket çeşitli kurallarla oluşturulmuş kendi iş kültürüne sahiptir ve iş gücü ile benzersizdir. Önemli olan, her daim çalışanları merkeze almak ve onlar için neyin değerli olduğunu anlamaktır. İş yerinde liderlik ve bireysel ilişkilerle desteklenen bir kurumsal aidiyet kültürü yaratmak, çalışanların iş yerinde kendini ait hissetmemek durumunu çözmenin en ideal yoludur.

Siz de iş yerinde aidiyet kültürünü geliştirmek için yukarıdaki önerileri dikkate alarak çalışanlarınızla aranızdaki bağları güçlendirebilirsiniz. Ayrıca ekibiniz için Kolektif House’un paylaşımlı ofislerinden kiralayabilir, onlara ilham dolu bir atmosferde çalışma ayrıcalığı sunarak iş motivasyonlarını artırabilirsiniz.


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

Well-Being

Sosyal Fobi Nedir? İş Yerinde Sosyal Fobiyi Nasıl Yenersiniz?

Sosyal kaygı olarak da adlandırılan bir sosyal fobiniz varsa diğer insanların sizi sevmeyeceğinden ya da ağır bir şekilde eleştireceğinden korkuyor olabilirsiniz. Zorbalığa uğramak veya alay edil...

20 Temmuz 2023
Keşfet
Well-Being

İdeal Çalışma Ortamı Oluşturmak için İpuçları

Günümüzde çalışma ortamı sadece ofislerden ibaret olmayıp ev ortamından da oluşmaktadır. Artık ağırlıklı olarak hibrit bir şekilde çalışıldığı için çalışanların hem ofiste hem de e...

18 Temmuz 2023
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
Well-Being

Sosyal Fobi Nedir? İş Yerinde Sosyal Fobiyi Nasıl Yenersiniz?

Sosyal kaygı olarak da adlandırılan bir sosyal fobiniz varsa diğer insanların sizi sevmeyeceğinden ya da ağır bir şekilde eleştireceğinden korkuyor olabilirsiniz. Zorbalığa uğramak veya alay edil...

20 Temmuz 2023
Keşfet
Well-Being

İdeal Çalışma Ortamı Oluşturmak için İpuçları

Günümüzde çalışma ortamı sadece ofislerden ibaret olmayıp ev ortamından da oluşmaktadır. Artık ağırlıklı olarak hibrit bir şekilde çalışıldığı için çalışanların hem ofiste hem de e...

18 Temmuz 2023
Keşfet
Well-Being

Uzaktan Çalışan Şirketler için Online Happy Hour Etkinlikleri

Dünyayı kasıp kavuran pandemi öncesinde sadece teknoloji şirketleri ve belli başlı bazı büyük ajansların çalışma formatı olan uzaktan çalışma sistemi, pandemiyle birlikte iş dünyasının ka...

20 Haziran 2023
Keşfet
Well-Being

Etkili İletişim Nedir? Etkili İletişimde Zürafalar ve Çakallar

İletişim, özünde anlama ve anlatma çabasıdır. İnsan, tüm sosyalliğini iletişim aracılığıyla sağlar. Bu nedenle iletişim kurarken ne kadar etkili olabildiğiniz oldukça önemlidir.

23 Nisan 2023
Keşfet
Well-Being

Zayıf Yönleriniz Nelerdir? En Zayıf Yönlerinizi Geliştirin

Hayattaki başarılı insanların çoğu, güçlü yönlerini geliştirerek ve zayıf yönlerini yöneterek başarılı olmuştur. Çünkü "güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir?" sorusunun yanıtını net ...

22 Nisan 2023
Keşfet
Well-Being

8 Adımda Kriz Döneminde Liderlik ve Kriz Yönetimi

Yeni düzene ayak uydurma, ekonominin her paydaşı için bir çeşit test anlamına da gelen pandemi sonrası yeni süreç, kriz yönetimini ve yeni bir liderlik anlayışını zorunlu kılıyor.

22 Nisan 2023
Keşfet
Well-Being

Stres Yönetimi Nedir? 5 Adımda Stres Yönetimi

Küçük zorluklardan büyük streslere kadar stres hayatın bir parçasıdır. Bulunduğunuz koşulları her zaman kontrol etmekte zorlanabilirsiniz; ama olaylara nasıl tepki vereceğinizi kendiniz belirleye...

21 Nisan 2023
Keşfet
Well-Being

Nefes İçeri Nefes Dışarı: Doğru Nefes Alma Teknikleri

Stres, günümüzde şehir hayatının olağan bir parçası haline geldiği için sağlıklı ve uzun yaşamın önündeki engellerden biridir. Şehir hayatı koşuşturmacası içinde yer alan finansal ve so...

21 Nisan 2023
Keşfet
Well-Being

Herkesin Deneyebileceği Stresle Baş Etme Yöntemleri

Sizi bir sınava çalışmaya veya bir spor müsabakasında iyi performans göstermeye motive eden stres faydalı olsa da uzun süreli, tedavi edilmeyen stres; depresyon, kalp hastalığı, obezite ve zayıfl...

20 Nisan 2023
Keşfet
Well-Being

Bağlılık vs Bağımlılık

Bağlılık ve bağımlılık kavramlarının sıkça karıştırıldığını düşünerek senin için aradaki farkı anlatan bir yazı kaleme aldık!

7 Mart 2023
Keşfet
Well-Being

İşine Odaklanma Problemleri Nasıl Çözülür?

İşini yaparken olan rutinler arasında bazen kendini kaybolmuş hissediyor olabilirsin. Bir türlü kafanı toparlayıp odaklanamadığın anlarda yapabileceğini düşündüğümüz bazı şeyleri senin iç...

1 Şubat 2023
Keşfet
Well-Being

İş Yerinde Enerjinizi Artıracak Besin Önerileri

Çalışıyorum bu sebeple sağlıklı beslenmek benim için çok zor diyenlerden misin? Renkli ve farklı bir sürü beslenme türü çözümünü senin için derledik!

25 Ocak 2023
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!