Gizliliğin bizim için önemli.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetler Ticaret A.Ş. (“Kolektif House”) tarafından hazırlanmıştır. Kolektif House olarak websitemizi ziyaret eden ve sunduğumuz hizmetler kapsamında formlarımızı doldurmak suretiyle işlediğimiz verilere ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.


İŞLENİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ


1. Bize Ulaş Formu Üzerinden İletmiş Olduğunuz Verilerinizin İşlenmesi


Kolektif House’a ait https://kolektifhouse.co/ adresinde yer alan internet sitesinde üzerindeki Coworking, Enterprise, Toplantı alanlarındaki ve ana sayfada yer alan Bize Ulaş Formları üzerinden bize ilettiğiniz kimlik (isim, soyisim), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) , firma adı, lokasyon tercihi, aradığınız hizmet bilgisi, ekibinizde yer alan kişi sayısı, tercihinize bağlı olarak firma adı ve ek olarak belirtmiş olduğunuz bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz sizlere uygun fırsatların sunulması, potansiyel üyeliğinize ilişkin olarak işlemlerin yapılması ve doğru üyelik seçeneklerinin belirlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak tam otomatik yollarla işlenecektir ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçimizle paylaşılacaktır.


2. İletişim Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi


Kolektif House olarak gelişmelerimizden haberdar olmanızı sağlamak, sizlerle iletişime geçmek, iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve bu kapsamda tarafınıza 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektonik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin Kolektif House tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden Bize Ulaş formu üzerinden iletmiş olduğunuz iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi) işlenecek ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay Kanun’un 5’inci maddesinin 1’nci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılacaktır.


3. İnternet Sitemizi Ziyaretiniz Kapsamında İşlenilen Kişisel Verileriniz


https://kolektifhouse.co/ adresinde yer alan internet sitemizi ziyaretiniz süresince kullanmakta olduğumuz çerezler vasıtası ile kişisel verileriniz işlenmekte olup çerezler vasıtası ile tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz


4. Bülten Aboneliğiniz Kapsamında İşlenilen Kişisel Verileriniz


E-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz websitemizde yer alan Bülten abonelik formunu doldurmanız suretiyle açık rızanıza dayanılarak sizlere bülten iletimi gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Bülten aboneliğinize ilişkin açık rızanızı geri almanız halinde söz konusu kişisel verilerinizin Kolektif House tarafından bu amaçla kullanımına son verilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenilen kişisel verileriniz yukarıda detaylı şekilde belirtilen hallerde tedarikçilerimiz ve gerekli durumlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.


İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi çerçevesinde ilgili kişi olarak her zaman Kolektif House’a başvurarak şahsınız ile ilgili;


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Kanunun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde aşağıda bilgileri verilen ve veri sorumlusu olan Kolektif House’a iletebilirsiniz.

Çerez Politikası

Bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Kolektif House”) ait https://kolektifhouse.co/ internet sitesini (“internet sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi üzerinden otomatik olarak işlenecek kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi olarak sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. İşbu metinde sitemizdeki çerezlerin kullanımına ilişkin açıklamalar ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

İnternet sitesindeki çerezler yoluyla Kolektif House tarafından işlenen kişisel verileriniz, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir. İşleme ve aktarıma ilişkin detaylı bilgilendirmeyi aşağıdaki aşağıda bulabilirsiniz.


Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?


Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiğiniz sırada tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.


Kullanılan Çerezler Nelerdir?


İnternet sitesi içerisinde   _fbp ,  fr ,  _gcl_au ,  _ga ,  _gid ,  _gat_gtag_UA_55197322_10 ,  _hjFirstSeen ,  _hjIncludedInSessionSample ,  _hjIncludedInPageviewSample ,  _hjAbsoluteSessionInProgress ,  UserMatchHistory ,  lang ,  bcookie ,  lidc ,  lang ,  bscookie ,  XSRF-TOKEN ,  laravel_session ,  AnalyticsSyncHistory ,  _hjSessionUser_2901673 ,  _hjSession_2901673 ,  li_gc ,  _gat_UA-55197322-10 çerezleri kullanılmaktadır.


Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?


ÇEREZ DOMAIN AÇIKLAMA SÜRE
_fbp .kolektifhouse.co This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. 3 ay
fr .facebook.com Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. 3 ay
_gcl_au .kolektifhouse.co Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. 3 ay
_ga .kolektifhouse.co The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. 2 yıl
_gid .kolektifhouse.co Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 gün
_gat_gtag_UA_55197322_10 .kolektifhouse.co Set by Google to distinguish users. 1 dakika
_hjFirstSeen .kolektifhouse.co Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user. 30 dakika
_hjIncludedInSessionSample kolektifhouse.co Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's daily session limit. 2 dakika
_hjIncludedInPageviewSample kolektifhouse.co Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's pageview limit. 2 dakika
_hjAbsoluteSessionInProgress .kolektifhouse.co Hotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. 30 dakika
UserMatchHistory .linkedin.com LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing. 1 ay
lang .ads.linkedin.com LinkedIn sets this cookie to remember a user's language setting. session
bcookie .linkedin.com LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser ID. 2 yıl
lidc .linkedin.com LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection. 1 gün
lang .linkedin.com LinkedIn sets this cookie to remember a user's language setting. session
bscookie .www.linkedin.com LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website. 2 yıl
XSRF-TOKEN kolektifhouse.co This cookie is set by Wix and is used for security purposes. 2 saat
laravel_session kolektifhouse.co laravel uses laravel_session to identify a session instance for a user, this can be changed 2 saat
AnalyticsSyncHistory .linkedin.com No description 1 ay
_hjSessionUser_2901673 .kolektifhouse.co This cookie is set by Hotjar for user tracking across multiple sessions. 1 yıl
_hjSession_2901673 .kolektifhouse.co This cookie is set by Hotjar for session tracking 30 dakika
li_gc .linkedin.com No description 2 yıl
_gat_UA-55197322-10 .kolektifhouse.co A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. 1 dakika

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?


Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.


Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız Nelerdir?


Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptirler:


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Listede yer alan hususlara ilişkin tüm taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Kolektif House’a iletebilirsiniz.


Bu aydınlatma metni 07.04.2022 tarihinde güncellenmiş olup, beyanın Kolektif House tarafından kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, internet sitesi aracılığı ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetler Ticaret A.Ş. (“Kolektif House”) tarafından hazırlanmıştır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR


1. Form Üzerinden İletmiş Olduğunuz Verilerinizin İşlenmesi


Kolektif House’a ait https://kolektifhouse.co/ adresinde yer alan internet sitesinde üzerindeki Bize Ulaş formu üzerinden bize ilettiğiniz kimlik (isim, soyisim), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) , firma adı, lokasyon tercihi, aradığınız hizmet bilgisi, ekibinizde yer alan kişi sayısı, tercihinize bağlı olarak firma adı ve ek olarak belirtmiş olduğunuz bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz sizlere uygun fırsatların sunulması, potansiyel üyeliğinize ilişkin olarak işlemlerin yapılması ve doğru üyelik seçeneklerinin belirlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak tam otomatik yollarla işlenecektir ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçimizle paylaşılacaktır.


2. İletişim Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi


Kolektif House olarak gelişmelerimizden haberdar olmanızı sağlamak, sizlerle iletişime geçmek, iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve bu kapsamda tarafınıza 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektonik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin Kolektif House tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden Bize Ulaş formu üzerinden iletmiş olduğunuz iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi) işlenecek ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay Kanun’un 5’inci maddesinin 1’nci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılacaktır.


İŞLENİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI


Bize Ulaş Formunu doldurmanız suretiyle bizimle paylaştığınız ve tarafımızca işlenilen kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olacak şekilde tedarikçilerimizde, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.


İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI


Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi çerçevesinde ilgili kişi olarak her zaman Kolektif House’a başvurarak şahsınız ile ilgili;


 • 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Kanunun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde aşağıda bilgileri verilen ve veri sorumlusu olan Kolektif House’a iletebilirsiniz.

Bu platformun amacı, 6 Şubat 2023 tarihi ve devamında ülkemizin çeşitli illerinde art arda meydana gelen depremlerde olumsuz etkilenen afetzedeler ile onlara dayanışma amacıyla gönüllü olarak destek sunmak isteyenler arasında bir iletişim köprüsü kurarak çeşitli sosyal yardımların sağlanmasına katkı sağlamaktır. Bu platform, işbirliği ve dayanışma temelinde çalışan bir sosyal yardım projesidir. Afetzedelerle yardımseverler arasındaki hukuki ve fiili her ilişkinin sorumluluğu söz konusu taraflara aittir ve Kolektif House, bu ilişkilerin tamamen dışında olup ve hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kolektif House, afetzedeler ve yardımseverler adına hareket etmemekte olup ve bu kişilerin eylem ve işlemlerinden sorumluluk kabul etmez. Kolektif House platformda yer alan hiçbir kişinin, kefil, garantör veya temsilcisi değildir. Kolektif House, platformu kullanan kişilerin gerçek ihtiyaç sahibi veya gerçek yardımsever olduğunu doğrulamaz veya teyit etmez; bu nedenle, tüm kullanıcılar kendi araştırmalarını kendileri yapmalıdır. Kolektif House, herhangi bir nedenle platformu durdurma ve yayından kaldırma yetkisine sahiptir. Yardımseverlerin Kolektif House'a destek sağlama ilanı başvurusu amacıyla sağladığı kişisel ve ticari bilgiler, herkese açık olarak yayınlanabilir. Form giriş bilgilerinde beyan edilen kişisel verilerin ve ticari bilgilerin doğruluğu, formu dolduran kişinin sorumluluğundadır.

Covid-19 Bildirgesi

Küresel boyutta içinden geçtiğimiz zorlu günlerde Kolektif House olarak; üyelerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını çok önemsiyoruz.

Sürecin başından beri devletin ofislere geri dönme politikasını ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı prosedürleri yakından takip ediyor ve önlemlerimizi alıyoruz. Tüm mevzuatlara uyarak çalışma ortamını sağlığınız için en güvenli hale getiriyoruz, Kolektif House alınan tüm önlemler ile COVID-19 uyumlu bir ofistir.

Ofislerimize dönme zamanı geldiğinde güvenle çalışmaya başlayabilmeniz için çalışıyoruz. Sağlıklı bir ortam yaratabilmek için tüm hijyenik önlemleri alıyor, prosedürleri incelikle takip ediyor ve gerekli düzenlemeleri tüm lokasyonlarımızda gerçekleştiriyoruz. “Birlikte olma” ruhuyla, ekiplerimize, müşterilerimize ve ortaklarımıza bu belirsiz zamanlarda bir sonraki dönem için güvenli, üretken ve hazır olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek üzere herkesi ek sağlık önlemleri almaya ve en son güncellemeler için yönergelere başvurmaya teşvik ediyoruz. Bu nedenle, sağlık için üzerimize düşeni yerine getirerek gerekli tüm önlemleri alırken Kolektif House’u kullanmak isteyen mevcut ve potansiyel üyelerimize çeşitli olanaklar sunuyoruz.


KORONAVİRÜS’E KARŞI ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER


 1. İç İşleri Bakanlığı’nın 6 Eylül 2021 Pazartesi tarihli açıklaması doğrultusunda aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin çift aşılı, tek aşılı, COVID-19 geçirmiş veya 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
 2. Kolektif House ekibi olarak oluşabilecek herhangi bir acil bir durum ile ilgili tüm önlemlerimiz alınmış ve ekiplerimiz salgın hastalıkla mücadele aksiyonları ile ilgili detaylı olarak ayrıca bilgilendirilmiştir.
 3. Tüm lokasyonlarımızda her hafta ULV cihazları ile dezenfekte işlemi yapılmaktadır. Lokasyonlarımız rutin olarak temizlenmekte ve hijyen standardına uygun olduklarından emin olmak için düzenli aralıklarla havalandırma yapılmaktadır.
 4. Tüm lokasyonlarımızda haftada bir gün ortak alan ve toplantı odası tam dezenfekte işlemi yapılmaktadır.
 5. Talep eden üyelere için ek dezenfekte işlemi sağlanılmaktadır.
 6. Lokasyon girişlerinde ateş ölçümü yapılıp, yüksek ateşli kişiler ve riskli kişiler lokasyonlara alınmamaktadır.
 7. Lokasyonlarımıza maskesiz giriş yapmak ve ortak alanlarda maskesiz dolaşmak yasaktır. Saat başı hatırlatıcı anonslar yapılmaktadır.
 8. Tüm lokasyonlarımızın her katına dezenfektan istasyonları yerleştirilmiştir. Lokasyonlarımızda sosyal mesafeyi gösteren yer işaretleri bulunmaktadır.
 9. Duvarlarda önemli kuralların ve lokasyona giriş prosedürlerinin yazılı olduğu bilgilendirme posterleri bulunmaktadır.
 10. Etkinlikler ve toplantılarda kişi sayıları önceden belirlenerek, kişiler arası mesafe en az bir metre korunma şeklinde planlanmaktadır. Toplantılar arasında yarım saatlik temizlik/hijyen aralıkları konulmaktadır.
 11. Çok temas edilen yüzeyler 30 dakikada bir dezenfekte edilmektedir;
  • a. Asansör düğmeleri
  • b. Ortak alan masa, sehpa ve sandalyeleri
  • c. Mutfak dolap kapakları ve çekmece kulpları
  • d. Giriş Çıkış kapı kolları
  • e. Giriş Çıkış kart okutma alanları
  • f. Yazıcı tuş ve kart okutma noktaları
 12. Misafir kartları, ortak alanlarda ve toplantı odalarında bulunan tahta kalemler ve silgiler düzenli bir şekilde dezenfekte edilmektedir.
 13. Temizlik, ikram ve kurye personelleri dahil olmak üzere tüm personelin maske ve eldiven kullanmaları sağlanmaktadır. Eldiven ve maske değişimleri sık sık yapılmaktadır.
 14. Kurye ve kargo ile gelen paketlere dezenfektan sprey uygulanarak hijyen kurallarına uygun olarak teslim alınmakta/edilmektedir.
 15. Bardak, kupa, fincan yerine kâğıt bardak kullanılmaktadır.
 16. Mutfak tezgâhları, buzdolapları, mikrodalga fırın, çay ve kahve makineleri sık sık detaylı bir şekilde özel solüsyon ile servis personeli tarafından temizlenmektedir. Silinmelerinin sık sık tekrarlanması için önlemler alınmaktadır.
 17. Kullanılmış maske ve eldivenlerin doğru şekilde imha edilmesi için lokasyon çıkışlarında ağzı kapalı çöp kovaları bulunmaktadır.
 18. COVID pozitif üye veya personel vakası durumunda, İSG hekimimiz ve T.C. Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri doğrultusunda hareket ediliyor.

Hep birlikte bu süreci en kısa sürede sorunsuz bir şekilde atlatmak dileğiyle!


Gizliliğin bizim için önemli.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetler Ticaret A.Ş. (“Kolektif House”) tarafından hazırlanmıştır. Kolektif House olarak websitemizi ziyaret eden ve sunduğumuz hizmetler kapsamında formlarımızı doldurmak suretiyle işlediğimiz verilere ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.


İŞLENİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ


1. Bize Ulaş Formu Üzerinden İletmiş Olduğunuz Verilerinizin İşlenmesi


Kolektif House’a ait https://kolektifhouse.co/ adresinde yer alan internet sitesinde üzerindeki Coworking, Enterprise, Toplantı alanlarındaki ve ana sayfada yer alan Bize Ulaş Formları üzerinden bize ilettiğiniz kimlik (isim, soyisim), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) , firma adı, lokasyon tercihi, aradığınız hizmet bilgisi, ekibinizde yer alan kişi sayısı, tercihinize bağlı olarak firma adı ve ek olarak belirtmiş olduğunuz bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz sizlere uygun fırsatların sunulması, potansiyel üyeliğinize ilişkin olarak işlemlerin yapılması ve doğru üyelik seçeneklerinin belirlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak tam otomatik yollarla işlenecektir ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçimizle paylaşılacaktır.


2. İletişim Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi


Kolektif House olarak gelişmelerimizden haberdar olmanızı sağlamak, sizlerle iletişime geçmek, iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve bu kapsamda tarafınıza 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektonik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin Kolektif House tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden Bize Ulaş formu üzerinden iletmiş olduğunuz iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi) işlenecek ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay Kanun’un 5’inci maddesinin 1’nci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılacaktır.


3. İnternet Sitemizi Ziyaretiniz Kapsamında İşlenilen Kişisel Verileriniz


https://kolektifhouse.co/ adresinde yer alan internet sitemizi ziyaretiniz süresince kullanmakta olduğumuz çerezler vasıtası ile kişisel verileriniz işlenmekte olup çerezler vasıtası ile tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz


4. Bülten Aboneliğiniz Kapsamında İşlenilen Kişisel Verileriniz


E-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz websitemizde yer alan Bülten abonelik formunu doldurmanız suretiyle açık rızanıza dayanılarak sizlere bülten iletimi gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Bülten aboneliğinize ilişkin açık rızanızı geri almanız halinde söz konusu kişisel verilerinizin Kolektif House tarafından bu amaçla kullanımına son verilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenilen kişisel verileriniz yukarıda detaylı şekilde belirtilen hallerde tedarikçilerimiz ve gerekli durumlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.


İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi çerçevesinde ilgili kişi olarak her zaman Kolektif House’a başvurarak şahsınız ile ilgili;


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Kanunun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde aşağıda bilgileri verilen ve veri sorumlusu olan Kolektif House’a iletebilirsiniz.


Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetler Ticaret A.Ş. (“Kolektif House”) tarafından hazırlanmıştır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR


1. Form Üzerinden İletmiş Olduğunuz Verilerinizin İşlenmesi


Kolektif House’a ait https://kolektifhouse.co/ adresinde yer alan internet sitesinde üzerindeki Bize Ulaş formu üzerinden bize ilettiğiniz kimlik (isim, soyisim), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) , firma adı, lokasyon tercihi, aradığınız hizmet bilgisi, ekibinizde yer alan kişi sayısı, tercihinize bağlı olarak firma adı ve ek olarak belirtmiş olduğunuz bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz sizlere uygun fırsatların sunulması, potansiyel üyeliğinize ilişkin olarak işlemlerin yapılması ve doğru üyelik seçeneklerinin belirlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak tam otomatik yollarla işlenecektir ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçimizle paylaşılacaktır.


2. İletişim Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi


Kolektif House olarak gelişmelerimizden haberdar olmanızı sağlamak, sizlerle iletişime geçmek, iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve bu kapsamda tarafınıza 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektonik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin Kolektif House tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden Bize Ulaş formu üzerinden iletmiş olduğunuz iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi) işlenecek ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay Kanun’un 5’inci maddesinin 1’nci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılacaktır.


İŞLENİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI


Bize Ulaş Formunu doldurmanız suretiyle bizimle paylaştığınız ve tarafımızca işlenilen kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olacak şekilde tedarikçilerimizde, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.


İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI


Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi çerçevesinde ilgili kişi olarak her zaman Kolektif House’a başvurarak şahsınız ile ilgili;


 • 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Kanunun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde aşağıda bilgileri verilen ve veri sorumlusu olan Kolektif House’a iletebilirsiniz.


Bu platformun amacı, 6 Şubat 2023 tarihi ve devamında ülkemizin çeşitli illerinde art arda meydana gelen depremlerde olumsuz etkilenen afetzedeler ile onlara dayanışma amacıyla gönüllü olarak destek sunmak isteyenler arasında bir iletişim köprüsü kurarak çeşitli sosyal yardımların sağlanmasına katkı sağlamaktır. Bu platform, işbirliği ve dayanışma temelinde çalışan bir sosyal yardım projesidir. Afetzedelerle yardımseverler arasındaki hukuki ve fiili her ilişkinin sorumluluğu söz konusu taraflara aittir ve Kolektif House, bu ilişkilerin tamamen dışında olup ve hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kolektif House, afetzedeler ve yardımseverler adına hareket etmemekte olup ve bu kişilerin eylem ve işlemlerinden sorumluluk kabul etmez. Kolektif House platformda yer alan hiçbir kişinin, kefil, garantör veya temsilcisi değildir. Kolektif House, platformu kullanan kişilerin gerçek ihtiyaç sahibi veya gerçek yardımsever olduğunu doğrulamaz veya teyit etmez; bu nedenle, tüm kullanıcılar kendi araştırmalarını kendileri yapmalıdır. Kolektif House, herhangi bir nedenle platformu durdurma ve yayından kaldırma yetkisine sahiptir. Yardımseverlerin Kolektif House'a destek sağlama ilanı başvurusu amacıyla sağladığı kişisel ve ticari bilgiler, herkese açık olarak yayınlanabilir. Form giriş bilgilerinde beyan edilen kişisel verilerin ve ticari bilgilerin doğruluğu, formu dolduran kişinin sorumluluğundadır.

Covid-19 Bildirgesi

Küresel boyutta içinden geçtiğimiz zorlu günlerde Kolektif House olarak; üyelerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını çok önemsiyoruz.

Sürecin başından beri devletin ofislere geri dönme politikasını ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı prosedürleri yakından takip ediyor ve önlemlerimizi alıyoruz. Tüm mevzuatlara uyarak çalışma ortamını sağlığınız için en güvenli hale getiriyoruz, Kolektif House alınan tüm önlemler ile COVID-19 uyumlu bir ofistir.

Ofislerimize dönme zamanı geldiğinde güvenle çalışmaya başlayabilmeniz için çalışıyoruz. Sağlıklı bir ortam yaratabilmek için tüm hijyenik önlemleri alıyor, prosedürleri incelikle takip ediyor ve gerekli düzenlemeleri tüm lokasyonlarımızda gerçekleştiriyoruz. “Birlikte olma” ruhuyla, ekiplerimize, müşterilerimize ve ortaklarımıza bu belirsiz zamanlarda bir sonraki dönem için güvenli, üretken ve hazır olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek üzere herkesi ek sağlık önlemleri almaya ve en son güncellemeler için yönergelere başvurmaya teşvik ediyoruz. Bu nedenle, sağlık için üzerimize düşeni yerine getirerek gerekli tüm önlemleri alırken Kolektif House’u kullanmak isteyen mevcut ve potansiyel üyelerimize çeşitli olanaklar sunuyoruz.


KORONAVİRÜS’E KARŞI ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER


 1. İç İşleri Bakanlığı’nın 6 Eylül 2021 Pazartesi tarihli açıklaması doğrultusunda aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin çift aşılı, tek aşılı, COVID-19 geçirmiş veya 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
 2. Kolektif House ekibi olarak oluşabilecek herhangi bir acil bir durum ile ilgili tüm önlemlerimiz alınmış ve ekiplerimiz salgın hastalıkla mücadele aksiyonları ile ilgili detaylı olarak ayrıca bilgilendirilmiştir.
 3. Tüm lokasyonlarımızda her hafta ULV cihazları ile dezenfekte işlemi yapılmaktadır. Lokasyonlarımız rutin olarak temizlenmekte ve hijyen standardına uygun olduklarından emin olmak için düzenli aralıklarla havalandırma yapılmaktadır.
 4. Tüm lokasyonlarımızda haftada bir gün ortak alan ve toplantı odası tam dezenfekte işlemi yapılmaktadır.
 5. Talep eden üyelere için ek dezenfekte işlemi sağlanılmaktadır.
 6. Lokasyon girişlerinde ateş ölçümü yapılıp, yüksek ateşli kişiler ve riskli kişiler lokasyonlara alınmamaktadır.
 7. Lokasyonlarımıza maskesiz giriş yapmak ve ortak alanlarda maskesiz dolaşmak yasaktır. Saat başı hatırlatıcı anonslar yapılmaktadır.
 8. Tüm lokasyonlarımızın her katına dezenfektan istasyonları yerleştirilmiştir. Lokasyonlarımızda sosyal mesafeyi gösteren yer işaretleri bulunmaktadır.
 9. Duvarlarda önemli kuralların ve lokasyona giriş prosedürlerinin yazılı olduğu bilgilendirme posterleri bulunmaktadır.
 10. Etkinlikler ve toplantılarda kişi sayıları önceden belirlenerek, kişiler arası mesafe en az bir metre korunma şeklinde planlanmaktadır. Toplantılar arasında yarım saatlik temizlik/hijyen aralıkları konulmaktadır.
 11. Çok temas edilen yüzeyler 30 dakikada bir dezenfekte edilmektedir;
  • a. Asansör düğmeleri
  • b. Ortak alan masa, sehpa ve sandalyeleri
  • c. Mutfak dolap kapakları ve çekmece kulpları
  • d. Giriş Çıkış kapı kolları
  • e. Giriş Çıkış kart okutma alanları
  • f. Yazıcı tuş ve kart okutma noktaları
 12. Misafir kartları, ortak alanlarda ve toplantı odalarında bulunan tahta kalemler ve silgiler düzenli bir şekilde dezenfekte edilmektedir.
 13. Temizlik, ikram ve kurye personelleri dahil olmak üzere tüm personelin maske ve eldiven kullanmaları sağlanmaktadır. Eldiven ve maske değişimleri sık sık yapılmaktadır.
 14. Kurye ve kargo ile gelen paketlere dezenfektan sprey uygulanarak hijyen kurallarına uygun olarak teslim alınmakta/edilmektedir.
 15. Bardak, kupa, fincan yerine kâğıt bardak kullanılmaktadır.
 16. Mutfak tezgâhları, buzdolapları, mikrodalga fırın, çay ve kahve makineleri sık sık detaylı bir şekilde özel solüsyon ile servis personeli tarafından temizlenmektedir. Silinmelerinin sık sık tekrarlanması için önlemler alınmaktadır.
 17. Kullanılmış maske ve eldivenlerin doğru şekilde imha edilmesi için lokasyon çıkışlarında ağzı kapalı çöp kovaları bulunmaktadır.
 18. COVID pozitif üye veya personel vakası durumunda, İSG hekimimiz ve T.C. Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri doğrultusunda hareket ediliyor.

Hep birlikte bu süreci en kısa sürede sorunsuz bir şekilde atlatmak dileğiyle!